Kontaktdagen AB

Kontaktdagen i Uppsala anordnas av Kontaktdagen AB. Bolaget ägs av de ideella studentföreningarna Juridiska föreningen i Uppsala och ELSA Uppsala. Överskottet från Kontaktdagen delas ut till dessa föreningar som sedan ser till att medlen kommer studenterna till del på olika sätt inom deras respektive verksamhet. Vill du veta mer om Juridiska Föreningen i Uppsala eller ELSA Uppsala, klicka på någon av länkarna nedan.

http://www.jf-uppsala.se/

http://elsasweden.org/uppsala/