Kontakt

Emma Esping

Ordförande

070-6898186

ordforande@kontaktdagen.se

Antonia Ahrnell

Vice ordförande med mässansvar

073-0869579

massansvarig@kontaktdagen.se

Erik Norberg

Ekonomiansvarig

070-8438899

ekonomi@kontaktdagen.se

Filip Kylvåg

Mässguide, hemsida samt grupp- och kontaktsamtal

070-7215938

massguiden@kontaktdagen.se

Linnea Petersson

Marknadsföring inkl. Pre-day och event

070-1492040

marknadsforing@kontaktdagen.se
pre-day@kontaktdagen.se

Hanna Hillgren

Marknadsföring inkl. Pre-day och event

070-3099593

marknadsforing@kontaktdagen.se
pre-day@kontaktdagen.se

Alida Eriksson

Rekrytering och bankett

070-2848495

rekrytering@kontaktdagen.se
bankett@kontaktdagen.se